Civieltechnische
Projecten

Inzicht. Flexibel. Teamspeler. Deskundig.

Gemeente
Schiedam

Nieuwe Energie voor Groenoord is een energietransitie-project met als doel de wijk Groenoord in 2030 van het gas af te hebben. Om daarmee een van de eerste bestaande wijken in Nederland te worden die van het gas af gaat door een warmtenet in de wijk aan te leggen. De aanleg van een warmtenet is niet nieuw, maar om een volledige wijk over te laten stappen naar het warmtenet vraagt om pionieren. Dit brengt de nodige uitdagingen mee op het technische, maar ook op het maatschappelijke vlak.

Wij zijn gevraagd voor de rol van technische projectleiding. De technisch projectleider is de spil binnen het project als het gaat om de werkzaamheden in de openbare ruimte door de diverse partijen en de procedures die hiervoor doorlopen moeten worden. Daarnaast inventariseert de technisch projectleider de zogenaamde “koppelkansen” om zoveel mogelijk werkzaamheden te bundelen met de aanleg van het warmtenet. Om dit bereiken wordt verbinding gelegd tussen de diverse afdeling binnen de gemeentelijke organisatie en externe partijen, zoals o.a. netbeheerders, ontwikkelaars, vervoersbedrijven, waterschap.

Meer informatie over dit project is te vinden op: nieuweenergieschiedam.nl

Gemeente
Schiedam

WarmtelinQ is een warmteleiding die van de Rotterdamse haven via Vlaardingen richting DenHaag loopt. Een gedeelte van deze leiding wordt in Schiedams grond aangebracht. Voor dit project zijn wij gevraagd voor rol als technisch projectleider.

Meer informatie over dit project is te vinden op de site: warmtelinq.nl

Gemeente
Amstelveen/Aalsmeer

Als projectmanager zijn wij binnen de gemeente Amstelveen/Aalsmeer betrokken geweest bij diverse projecten in de openbare ruimte binnen verschillende disciplines, waaronder riool-, wegen-, groen-, sport- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Hierbij werkten wij nauw samen met het college van B&W.

Gemeente
Amsterdam

Bij de gemeente Amsterdam zijn wij gestart bij stadsdeel Nieuw West waar wij de projectleiding op ons hebben genomen voor diverse kleine en grotere onderhoudsprojecten van wegen. Daarnaast hebben wij de nieuwe aanleg van een aantal bruggen mogen begeleiden en hebben wij ons de sporttechnische projecten eigen gemaakt. Bij dit laatste moet gedacht worden aan de aanleg van kunstgras voetbalvelden, hockeyvelden, korfbalvelden, rugbyveld en een atletiekbaan op de verschillende sportparken die stadsdeel Nieuw West rijk is.

Na de reorganisatie bij de gemeente Amsterdam in 2015 zijn wij overgegaan naar het Ingenieursbureau Amsterdam. Ook hier hebben wij diverse grotere onderhoudsprojecten van hoofdwegen en sporttechnische projecten in andere stadsdelen mogen begeleiden. Ons werkveld breidde zich uit richting Stadsdeel West en Centrum.

Gemeente
Utrecht

In Utrecht zijn wij als senior opzichter betrokken geweest met de renovatie van diverse historische bruggen en kademuren. Ook bij een groot rioolrenovatie project, waar een GFT-boring is toegepast en meerdere bergbezinkbassins zijn aangelegd, zijn wij betrokken geweest.

Voor diverse renovatieprojecten van (beweegbare) bruggen en kademuren was de projectleiding in handen van In Control Project Management.

Schiphol
Group

Bij Projectmanagement Schipholgroup hebben wij meerdere rollen vervult. Als senior opzichter en projectcoordinator werd er toezicht gehouden op diverse projecten op de vliegtuigopstelplaatsen, de randwegen, de baaien en in het landingsgebied. Als projectcoordinator stemden wij de werkzaamheden af die op airside moesten plaatsvinden met de operationele dienst van Schiphol.

Als projectleider hebben wij een pilotproject begeleid voor de doorlaatposten tussen landside en airside. Doel van dit project was om tot een zo efficiënt mogelijke opstelling van de doorlaatposten te komen na Europese aanscherping van de controles bij de doorlaatposten.

Betuweroute

Als technisch toezichthouder hebben wij meegewerkt aan de aanleg van de aardebaan en de kleine kunstwerken voor het gedeelte van de Betuweroute tussen Rotterdam Charlois en Barendrecht. Dit was 1 van de eerste projecten met een geïntegreerd contract.

De technisch toezichthouder had voornamelijk een toetsende rol en beoordeelde de deelwerkplannen en de kwaliteitsplannen die door de aannemer werden ingediend. Verder werden de producten en de processen van de aannemer geauditeerd en/of getoetst.